Miljötänk

Jag strävar efter hushållsekonomiskt och miljömässigt tänkande. Redan att underhålla maskiner är att tänka miljövänligt! Vänd dig till mig för ett hållbart hushåll.

För mig kommer alltid kvalitetsprodukter i första rummet. Är det något jag lärt mig under mina år som reparatör, så är det att det alltid lönar sig för kunden att välja en kvalitetsprodukt framför en billigare produkt. Hör med mig innan du köper första bästa maskin på rean, skillnaderna i kvalitet kan vara så stora att inte priset över disk blir den viktigaste ekonomiska aspekten att ta i beaktning.

Jag strävar efter ett miljömässigt företagande och tänkande. Till exempel har jag investerat i en CNC-driven bil, dvs. en gasbil, som alltså drivs av bland annat återvunnet matavfall.

Annonser