Tvättmaskin

Låter maskinen i startögonblicket som en hackspett? Drrrrrrrrr. Då har du sannolikt ett främmande föremål (typ tops, leksak, mynt, spik eller liknande) i pumpens skovelhjul. Lossa renssilen (bakom en lucka nedtill på maskinens framsida), ta ur och gör rent den och känn med fingrarna att det inte sitter fast något i skovelhjulet. Sätt tillbaka renssilen, stäng luckan och starta maskinen på nytt. Är ljudet borta nu?

Skakar maskinen vid centrifugeringen? Flyttar den på sig under en tvätt? Kontrollera då renssilen (jfr ovan). Kontrollera också att maskinen står stabilt; om inte, justera skruvfötterna så att den står plant, utan att vicka. Om detta inte är tillräckligt för att råda bot på hoppandet, lossa avloppsslangen från handfatets avloppsrör (om den är kopplad dit) och kontrollera så att det inte sitter fast något i ändan (en knapp eller peng eller liknande) som stryper flödet. Ställ maskinen sedan i tömningsläge och låt den tömma i en hink för att se så att det ser ut att fungera. Sätt sedan tillbaka avloppsslangen och skruva fast slangklämman.

Luktar kläderna unket? Eller har dina svarta kläder grådassiga prickar, eller vita ränder från tvättmedlet? Lukta på tvättmaskinstrumman; luktar den också unket? Lukten kan komma från svampbildning (mögel). Din maskin har då sannolikt inte tömt särskilt bra under en längre tid.  Då måste du byta tömningspump (ring mig!) och köra en 90-graders upphettning, så att svampen dör.

Har du en äldre maskin som läcker? Det kan vara så enkelt som att gummitätningen på din lucka torkat och gått sönder. Din maskin kan vara av kanonkvalitet och hålla många år än. Ring mig så byter jag lucktätningen!

På t.ex. Cylinda FT 26 och FT 241, med induktionsmotor, kan man få problem med styrkortet. Detta yttrar sig t.ex. genom att maskinen inte går slut: den vill inte starta en ny tvätt och det står att du har några minuter kvar av det gamla programmet. Detta löser du enkelt genom att dra ur kontakten och vänta en timme. Sätt sedan i den igen så ska du se att maskinen funkar.

För övrigt.

Jag avråda från att köpa en Cylinda FT 384 Silver. Denna är utrustad med en induktionsmotor som är av dålig kvalitet. Kretskortet saknar därtill fuktspärr. Minsta vatten in där och maskinen är färdig för skroten.

Annonser